Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Axa poisťovňa - v budove Area na 2.poschodí - Centrum

Odborné komplexné poradenstvo v oblasti životného, neživotného poistenia, investovania a ...

Wüstenrot centrum - budova U Spasiteľa - Centrum

Stavebné sporenia, rôzne druhy poistení a ...

OTP Banka - Centrum

Depozitné služby korunové i devízové, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a ...

ČSOB Banka - Centrum

ČSOB je poprednou bankou na slovenskom bankovom trhu poskytujúc svojim klientom unikátny rozsah profesionálnych finančných a poisťovacích služieb. Na jednom mieste, pod ...

ČSOB Banka - Centrum

Platobný styk a zúčtovanie, poskytovanie investičných služieb, investičných ...

Poštová banka - Centrum

Vedenie účtov klientov, vkladové produkty, úvery a investičné ...

UniCredit Bank - Pri Europa Shopping center - Centrum

Univerzálny peňažný ústav, ktorý je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny UniCredito Italiano Group. Poskytovanie klasických bankových produktov, ako aj služieb ...

Sberbank - Centrum

Ponuka bankových produktov a služieb obohatenú o podielové fondy, produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia a stavebného ...

Prima banka - Centrum

Poskytuje : účty, pôžičky, vklady, sporenie, ...

RAIFFEISEN BANK - Centrum

vedenie účtu a kasičky vklad a výber hotovosti v pobočke vydanie a správa karty k účtu pre majiteľa a ďalšie osoby platba kartou doma a v zahraničí výber z ...

Slovenská sporiteľňa - Tesco EXTRA - Západ

Pobočka Slovenskej sporiteľne. Slovenská sporiteľňa je najväčšia komerčná banka na Slovensku, ktorá poskytuje rôzne finančné služby – bežné účty, platobný ...

Slovenská sporiteľňa - Centrum

Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšia sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim ...

Slovenská sporiteľňa - Europa Shopping Center - Centrum

Pobočka Slovenskej sporiteľne. Slovenská sporiteľňa je najväčšia komerčná banka na Slovensku, ktorá poskytuje rôzne finančné služby – bežné účty, platobný ...

VÚB BANKA - Centrum

Spravujte svoje peniaze efektívne a sprehľadnite svoje každodenné platby. Flexibilné produkty pre všetky situácie Vám pomôžu pri správe financií, umožnia platby v ...

VÚB BANKA - Centrum

Spravujte svoje peniaze efektívne a sprehľadnite svoje každodenné platby. Flexibilné produkty pre všetky situácie Vám pomôžu pri správe financií, umožnia platby v ...

Tatra banka - Europa - Shopping center - Centrum

Ponuka hypotekárnych a bezúčelových úverov, termínovaných účtov, sprostredkovanie investovania do ...

KOMUNÁLNA poisťovňa - Centrum

Poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v ...

KOOPERATIVA poisťovňa - Centrum

Univerzálna poisťovacia spoločnosť - životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i ...

UNIQA poisťovňa - Centrum

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu ...

UNIQA poisťovňa - Centrum

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu ...

Allianz – Slovenská poisťovňa - Centrum

Služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, poistenie podnikateľov a ...

Union poisťovňa - Centrum

Union poisťovňa, a.s. je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo ...

Dôvera- zdravotná poisťovňa - Centrum

Poskytovanie verejného zdravotného poistenia, uhrádzanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zmluvy o poskytovaní ...

Všeobecná zdravotná poisťovňa - Centrum

Našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, ...

Sociálna poisťovňa - Centrum

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:nemocenské poistenie, ...


12