Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Axa poisťovňa - v budove Area na 2.poschodí - Centrum

Odborné komplexné poradenstvo v oblasti životného, neživotného poistenia, investovania a ...

Wüstenrot centrum - budova U Spasiteľa - Centrum

Stavebné sporenia, rôzne druhy poistení a ...

KOMUNÁLNA poisťovňa - Centrum

Poslaním je poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a tiež v ...

KOOPERATIVA poisťovňa - Centrum

Univerzálna poisťovacia spoločnosť - životné poistenie, poistenie motorových vozidiel, dôchodkové poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti pre občanov i ...

UNIQA poisťovňa - Centrum

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu ...

UNIQA poisťovňa - Centrum

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu ...

Allianz – Slovenská poisťovňa - Centrum

Služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, poistenie podnikateľov a ...

Union poisťovňa - Centrum

Union poisťovňa, a.s. je vedúcou poisťovňou v oblasti cestovného poistenia ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia. Má silné postavenie vo ...

Dôvera- zdravotná poisťovňa - Centrum

Poskytovanie verejného zdravotného poistenia, uhrádzanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zmluvy o poskytovaní ...

Všeobecná zdravotná poisťovňa - Centrum

Našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, ...

Sociálna poisťovňa - Centrum

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení z určených päť druhov poistenia nasledovné dávky:nemocenské poistenie, ...

AXA Poisťovňa - Centrum

AXA poisťovňa ponúka: životné poistenie, dôchodkové sporenie, pistenie domova, poistenie auta a cestovné ...