Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Zberné suroviny Sliač

Naša spoločnosť sa zaoberá zberom, spracovaním a zhodnotením druhotných surovín. Podnikáme v oblasti zabezpečenia výkupu, prepravy a spracovania a triedenia ...

ŽP EKO QELET

výkup oceľového šrotu a farebných kovov výkup a spracovanie starých vozidiel úprava oceľového šrotu triedením, pálením, strihaním, lisovaním, ...

Zberné suroviny - Môťová

Výkup zberných ...

Zberné suroviny - Centrum

Drobný stavebný odpad sa môže odovzdať v množstve 1 m3/rok. Na zbernom dvore možno odovzdať tiež nasledovné zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovový ...

Marius Pedersen

Prevádzka Marius Pedersen, a.s. Zvolen zabezpečuje svoje služby v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto Zvolen, okolité obce a podnikateľské subjekty. Spoločnosť ...