Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

OTUS – akadémia sebaobrany - 3. Základná škola - Centrum

Naše združenie ponúka: • tréningy sebaobrany pre deti od 6 do 14 rokov , • kurzy sebaobrany pre ženy, • kurzy prevencie proti násiliu pre materské, základné a ...

Planéta Pohybu - Zlatý potok

Planéta Pohybu je miesto, ktoré dáva ľuďom možnosť sebarealizácie. Zastrešujeme tanečnú školu, ponúkame kondičné tréningy či iné formy cvičenia a ...

Vzdelávacie centrum Zaježová

V centre si môžete zažiť holistickú výchovu a zážitkové vzdelávanie meditačné, sebapoznávacie a terapeutické semináre bylinkové, ...

Kurz šitia

Kurz šitia pre začiatočníkov Kurz šitia pre pokročilých Kurz šitia na ...

BODY-CENTRUM

Toto je stránka zdravia celého tela: Body-centra Jablonských. Ponúkame vyšetrenie chrbtice a pohybového aparátu, cvičenia, masáže a iné procedúry. Bolí Vás chrbát, ...

Interlinguacentrum - Centrum

Interlinguacentrum s.r.o. je novým vzdelávacím centrom pre študentov stredných škôl a dospelých, ktoré vzniklo v septembri 2008 na základe dopytu klientov JŠ Daisies po ...

Alena Remeňová – ARnet – kurzy zázrakov

Najjednoduchší spôsob ako sa stravovať zdravo, keď nieje čas variť. Kvalitná domáca krabičková strava priamo až ku Vám. Zoštíhľujúce krabičky. Pestrý a ...

Helen Doron English - Zlatý potok

ANGLIČTINA PRE VŠETKY DETI Helen Doron Early English je jedinečná a veľmi úspešná metóda vyučovania anglického jazyka pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov. Vyučovanie ...

Plavecké jasličky Delfín

Jasličky Delfín - kurzy - plávanie dojčiat a ...

Plavecká akadémia Beruška - Hotel Tenis - Pod Dráhy

Kurzy vedie kvalifikovaný inštruktor s plaveckou licenciou. Výhodou individuálnych kurzov je osobitný prístup k plavcovi. Možnosť zvoliť si termín jednotlivých lekcií ...

Húsatká – plavecké jasličky

Kurzy prebiehajú v rekreačnom bazéne v aquaparku v Kováčovej. Bazén je v čase našich kurzov pre verejnosť uzavretý, je vyčlenený len pre bábätká. Rozmery ...

BabyGym centrum - Centrum

Občianske združenie BabyGym je miestom pre zdravý psychomotorický vývin detičiek od 4 mesiacov do 5 rokov, ich rodičov, či budúce mamičky. Hravou a zábavnou formou ...

Luna – Nový začiatok - bývalá nedostavaná škôlka - Západ

Naše centrum je zamerané na vzdelávanie, sebapoznanie a sebarozvoj. Je určené pre všetky vekové kategórie, pre všetkých ľudí, ktorí sa túžia vzdelávať a posúvať ...

Akadémia vzdelávania - Centrum

Kurzy, školenia, semináre pre mladých aj starých. Pre začiatočníkov, pokročilých aj ...

Jazyková Škola Cassi - Centrum

Jazyková škola CASSI s.r.o. zabezpečuje svoje služby, t. j. jazykové kurzy, prekladateľské i tlmočnícke služby vo všetkých svetových jazykoch! Náš TEAM odborne ...

Technická univerzita - pri autobusovej stanici

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných ...

Súkromná stredná odborná škola podnikania - v budove IX.ZŠ - Západ

Možnosť uplatnenia absolventov: - profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách, štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej ...

Technická akadémia

Absolvent školy má široké spoločensko-vedné poznatky, ktoré mu umožňujú plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života ako plne ...

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou ...

Súkromné športové gymnázium PinkHarmony

športová a telesná príprava je zabezpečená v rozsahu 10 – 18 hodín týždenne (sauna, bazén, fitnes, masáže) podľa druhu športu • záujemcov o štúdium športu ...

Konzervatórium PinkHarmony

Vzdelanie, ktoré im poskytuje naše konzervatórium, je komplexné – zahŕňa všeobecnovzdelávacie predmety, cudzie jazyky, umelecko-teoretické predmety (napr. dejiny hudby, ...

Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PinkHarmony

zabezpečuje vzdelávanie v nasledovných odboroch: scénická kostýmová tvorba propagačné výtvarníctvo maskérska tvorba tvorba hračiek a dekoratívnych ...

Stredná zdravotnícka škola - Centrum

Štúdium je organizované ako 4 - ročné pre absolventov základných škôl a konči maturitnou skúškou. Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí ...

Súkromná stredná umelecká škola

Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu ...

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu - Podborová

Komplexne vzdelávacie zariadenie zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch nielen v základnej príprave, ale i postsekundárnom odbornom ...


1234