Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Technická akadémia

Absolvent školy má široké spoločensko-vedné poznatky, ktoré mu umožňujú plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života ako plne ...

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou ...

Stredná zdravotnícka škola - Centrum

Štúdium je organizované ako 4 - ročné pre absolventov základných škôl a konči maturitnou skúškou. Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí ...

Súkromná stredná umelecká škola

Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu ...

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu - Podborová

Komplexne vzdelávacie zariadenie zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch nielen v základnej príprave, ale i postsekundárnom odbornom ...

Stredná odborná škola drevárska - Sekier

Odborné vzdelanie zamerané na drevárstvo, stolárstvo a ...

Stredná priemyselná škola dopravná - Centrum

Vzdelanie v odboroch : Prevádzka a ekonomika dopravy Technika a prevádzka dopravy Elektrotechnika v doprave a ...