Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Súkromná stredná odborná škola podnikania - v budove IX.ZŠ - Západ

Možnosť uplatnenia absolventov: - profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách, štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej ...

Súkromné športové gymnázium PinkHarmony

športová a telesná príprava je zabezpečená v rozsahu 10 – 18 hodín týždenne (sauna, bazén, fitnes, masáže) podľa druhu športu • záujemcov o štúdium športu ...

Konzervatórium PinkHarmony

Vzdelanie, ktoré im poskytuje naše konzervatórium, je komplexné – zahŕňa všeobecnovzdelávacie predmety, cudzie jazyky, umelecko-teoretické predmety (napr. dejiny hudby, ...

Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva PinkHarmony

zabezpečuje vzdelávanie v nasledovných odboroch: scénická kostýmová tvorba propagačné výtvarníctvo maskérska tvorba tvorba hračiek a dekoratívnych ...

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Žiakmi našej školy sú deti s diagnózou autizmus a inými pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia i s mentálnym postihnutím (Detský autizmus, ...

Súkromná základná umelecká škola Pink Harmony

Deti vedieme k vystupovaniu na koncertoch a rozmanitých spoločenských podujatiach. Prioritou je zmysluplne naplniť voľný čas detí, rozvíjať ich cítenie, morálne ...

Súkromná základná umelecká škola Heuréka

Poskytuje základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Cieľom školy je vychovávať vynikajúcich hudobníkov, tanečníkov, ...

Súkromná základná umelecká škola

Súkromná základná umelecká škola Hudobno-tanečné štúdio poskytuje alternatívne hudobné a tanečné vzdelanie podľa pôvodných učebných osnov a učebných plánov ...

Súkromná základná umelecká škola a Súkromné centrum voľného času Quo Vadis

Umenie hrou a hrou k umeniu je motto SZUŠ a SCVČ Quo vadis, ktorá vštepuje deťom radosť z hudby, športu a umenia ...