Úvod

Zvolen

Okresný portál
  

Technická univerzita - pri autobusovej stanici

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných ...