✔️ overené 21.06.2020

Hravou formou, individuálnym prístupom, cielenými aktivitami rozvíjame komunikáciu, budujeme slovnú zásobu, podporujeme čítanie, rozprávanie, vlastnú sebarealizáciu. Ďalej rozvíjame a podporujeme hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru, zdravý spôsob života, úctu a toleranciu k sebe samému aj k tomu druhému. Podporujeme individualitu a rozdielnosť každého jednotlivca, ale zároveň učíme spolupatričnosti ku skupine, kolektívu, vzájomnej pomoci, slobodnému rozhodovaniu sa bez nátlaku a zákazov. U detí podporujeme tvorivosť, samostatnosť. Detičky sú vedené k základným pravidlám slušného správania, stolovania, hygienickým návykom.

Adresa

J. Bánika 1 
960 01  Zvolen - Podborová

Telefón

0907653838

E-mail

info@jaslickovo.sk

Webstránka

www.jaslickovo.sk

Obchod

Navštíviť e-shop

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -