✔️ overené 21.06.2020

Poskytuje vzdelávanie 144 mentálne postihnutým žiakom rôzneho stupňa postihnutia, ktorí sa vzdelávajú v 19 triedach. Je to plno organizovaná škola a žiaci navštevujú prípravný, prvý až deviaty ročník vo variante A, prvý až desiaty ročník vo variante B a C, triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím, pre žiakov s diagnózou autizmus a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Pre mimoškolskú činnosť sú zriadené dve oddelenia školského klubu a 8 záujmových útvarov.

Adresa

Sokolská 111 
960 01  Zvolen - Zlatý potok

Telefón

0455360114
0911857022

E-mail

szszvolen@szszvolen.sk

Webstránka

www.szszvolen.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -