✔️ overené 20.06.2020

Už u detí v predškolskom veku sa formuje pohľad na zdravie. Je preto veľmi dôležité, aby koncepcia výchovy a zameranie našej materskej školy k zdravému spôsobu života pomáhala deťom získať také spôsobilosti, ktoré im umožnia skúmať nielen ich súčasné názory a postoje, ale aj pochopiť spôsob, ako vznikajú a menia sa pod vplyvom nových informácií. To je veľká a vážna výzva pre súčasnú modernú školu a stala sa našou hlavnou a najdôležitejšou cestou, ktorou kráčame.

Adresa

Bystrický rad 2485/41 
960 01  Zvolen - Centrum

Telefón

0918462325

E-mail

skolka.bystrickyrad@gmail.com

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -