✔️ overené 21.06.2020

Pracujeme s deťmi na základe vypracovaného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Brána sveta hrania, spevu, tanca, poznávania“.

Veľkú pozornosť venujeme najmä prosociálnej výchove detí a predčitateľskej gramotnosti detí. Snažíme sa vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu klímu na základe vzťahov dôvery, empatie, partnerstva, spolupráce.

Adresa

Sása 119 
962 62  Sása

Telefón

0455562576

E-mail

sasamaterskaskola@gmail.com

Webstránka

ms.sasa.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -