✔️ overené 20.06.2020

Naša materská škola (MŠ) je štvortriedna. Dve triedy sú v MŠ na ul. Budovateľská a dve triedy sú umiestnené v budove základnej školy (ZŠ). S deťmi pracuje 8 pedagogických pracovníkov.

Adresa

Budovateľská 19 
962 01  Zvolenská Slatina

Telefón

0455394325
0911901450

E-mail

zs@zszvslatina.edu.sk

Webstránka

zszvslatina.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -