✔️ overené 21.06.2020

Areál školy je rozsiahly. Učebne sú rozmiestnené v štyroch pavilónoch. Okrem štandardných tried sa vyučuje v odborných učebniach chémie, prírodopisu, fyziky, troch počítačových a dvoch multimediálnych učebniach, jazykovom laboratóriu, literárnej učebni. Manuálne zručnosti nadobúdajú žiaci v školských dielňach a v kuchynke. Súčasťou školy je školská knižnica a aula s kapacitou 180 miest, ktorá slúži na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Učebne sú dostatočne vybavené modernou didaktickou technikou. Telovýchovný komplex tvoria dve telocvične a športová hala, vo vonkajšom areáli sa nachádza multifunkčné ihrisko, atletická dráha, futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, stolnotenisové stoly. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni s kapacitou 500 miest. Súčasťou školy je školský klub detí, zabezpečuje výchovnú činnosť a aktivity mimo vyučovania.

Adresa

Námestie mládeže 587/17 
960 01  Zvolen - Západ

Telefón

0455320913
0455322251

E-mail

namestie.mladeze@gmail.com

Webstránka

www.zsmladezezv.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -