✔️ overené 21.06.2020

Našim cieľom a poslaním je udržiavať a rozvíjať kultúru v našej obci a okolí a z našich žiakov prostredníctvom hudby, spevu, tanca či divadla vychovať mladých vnímavých ľudí.

Chceme vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, citlivé a kreatívne, schopné uplatniť sa v kultúrnej spoločnosti. Prostredníctvom medzipredmetovej a medziodborovej spolupráce, založením komorných zoskupení, či tvorbou polysynkretických útvarov chceme dosiahnuť toho, aby sa žiak naučil pracovať nielen samostatne, ale hlavne v kolektíve. Tým sa základná umelecká škola stane miestom, v ktorej poskytneme nášmu žiakovi umelecké vzdelanie, lásku k umeniu, poznanie krásy a priestor pre tvorivú prácu. Chceme, aby našim žiakom neboli kultúra a umenie ľahostajné a dokázali sa aj sami podieľať na kultúrnom živote v obci.

Adresa

SNP 331/112 
962 23  Očová

Telefón

0455349525
0918378407

E-mail

zusocova@gmail.com

Webstránka

zusocova.webnode.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -