✔️ overené 20.06.2020

Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, Školského vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ.

Adresa

Jána Cikkera 651/2 
962 31  Sliač

Telefón

0453214406
0948120925

E-mail

info@mscikkera-sliac.sk

Webstránka

mscikkera-sliac.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -