✔️ overené 20.06.2020

Škola je materskou školou s integrovanými špeciálnymi triedami pre deti s poruchami zraku.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v triedach pre deti so zrakovým postihnutím sa uskutočňuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a Špecifikami predprimárneho vzdelávania detí so zrakovým postihnutím.

Adresa

1. mája 161/1  (nad poliklinikou)
960 01  Zvolen

Telefón

0910462606
0455335091

E-mail

ziakova@ms.zvolen.sk

Webstránka

skolka1maja.webnode.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -