✔️ overené 20.06.2020

V MŠ je 8 tried z toho 1 trieda špeciálna pre deti telesne postihnuté. Ostatné deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sú integrované v bežných triedach.

Filozofiou našej školy je rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy, položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmov a potrieb, naďalej rozvíjať starostlivosť o deti so špeciálnymi potrebami – deti zdravotne postihnuté a deti nadané.

Adresa

Centrum 2496/29 
960 01  Zvolen

Telefón

0948409908

E-mail

mszvcentrum@gmail.com

Webstránka

www.minerva.sk/ms/

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -