✔️ overené 21.06.2020

Jednoposchodová účelová budova, ktorej súčasťou je priestranný školský dvor a školská jedáleň. Organizácia MŠ je na 3 triedy, 62 detí. Výchovnú činnosť zabezpečuje 6 pedagogických zamestnancov, nepedagogickí zamestnanci sú 4

Adresa

Školská 3 
962 61  Dobrá Niva

Telefón

0455382239

E-mail

msdobraniva@gmail.com

Webstránka

zsmsdn.edupage.or

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -