✔️ overené 24.07.2020

Materská škola zabezpečuje celodennú alebo poldennú starostlivosť 170 deťom vo veku od troch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so ŠVVP. O deti sa stará 27 členný kolektív – 17 pedagogických zamestnancov, 5 prevádzkových zamestnancov a 5 zamestnancov školskej jedálne.

Adresa

Hrnčiarska 2063/2 
960 01  Zvolen - Centrum

Telefón

0907843898

E-mail

mshrnciarska@ms.zvolen.sk

Webstránka

mshrnciarskazv.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -