✔️ overené 18.08.2020

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku 2 – 6 rokov a detí s odloženou školskou dochádzkou. Rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality, sociality, tvorivosti, podporovanie logického myslenia

Adresa

Imatra 2548/8 
960 01  Zvolen - Západ

Telefón

0905880359

E-mail

msimatra@mail.t-com.sk

Webstránka

www.msimatra.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -