✔️ overené 20.06.2020

Prevádzka materskej školy prijíma deti :I.Trieda ( 2 – 4 ročné )
II.Trieda (4 – 6 ročné).

Adresa

Trávniky 7 
962 37  Kováčová

Telefón

0455445376

E-mail

skolkakovacova@gmail.com

Webstránka

zskovacova.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -