✔️ overené 19.08.2020

Materská škola je umiestnená na sídlisku a to predurčilo jej smerovanie

a zameranie na environmentálnu výchovu. Zámer je, vyvážiť nedostatok

umožnením poznania,ponúknuť deťom alternatívu. Sídlisko sa navyše nachádza

v blízkosti rieky Hron a lesoparku Lanice, teda poznanie detí nezostáva len

v rovine teoretickej, ale deti majú možnosť ,,zažiť prírodu“ aj v prirodzenom

prostredí. Prostredníctvom environmentálnej výchovy umožňujeme deťom,

aby pochopili vzťahy v prírode, uvedomili si dôležitosť prírody pre zdravie

človeka a snažíme sa prebudiť u nich záujem o prírodu.

Adresa

E.P.Voljanského 491/3 
960 01  Zvolen - Západ

Telefón

0455350890

E-mail

msvoljanskeho@gmail.com

Webstránka

www.mslienkazv.webnode.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -