✔️ overené 21.06.2020

Podporovať osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej oblasti. Pripraviť deti na život v spoločnosti.

Adresa

Štúrova 403/2 
962 63  Pliešovce

Telefón

0455562449

E-mail

materskaskola@pliesovce.sk

Webstránka

www.skolka-pliesovce.edupage.org

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok:06:00 - 16:30
Utorok:06:00 - 16:30
Streda:06:00 - 16:30
Štvrtok:06:00 - 16:30
Piatok:06:00 - 16:30
Sobota: - 
Nedeľa: -