✔️ overené 20.06.2020

Materská škola je štvortriedna, s jednou elokovanou triedou. Poskytujeme výchovu a vzdelávanie spravidla deťom od troch rokov až po vstup do základnej školy, t.j aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a v prípade vytvorenia podmienok a voľnej kapacity aj deťom mladším ako 3 roky

Adresa

SNP 27 
962 31  Sliač

Telefón

0455442223

E-mail

mssnpsliac@gmail.com

Webstránka

www.materska-skola-sliac.webnode.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -