✔️ overené 21.06.2020

Materská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy a uplatňovanie humánnych podmienok. Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ – dieťa. Rešpektujeme osobnosť potreby a záujmy dieťaťa. Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa. Upevňovať a rozvíjať fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa.

Adresa

Okružná 2471/131 
960 01  Zvolen

Telefón

0455362182
0904489305
0911489305

E-mail

smshviezdicka@azet.sk

Webstránka

www.hviezdickaskola.webnode.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -