✔️ overené 19.07.2020

Súkromná materská škola Domček ,je predškolské zariadenie poskytujúce celodenné aj poldenné predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov, a deti s odloženou školskou dochádzkou. Vízia, cieľ, zameranie SMŠ – Vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre deti predškolského veku , aby mali šťastné detstvo,v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúc silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.

Adresa

M. M. Hodžu 1186 
960 01  Zvolen

Telefón

0455332217
0911823313

E-mail

eva.sve71@gmail.com

Webstránka

www.ms-domcek.webnode.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -