✔️ overené 21.06.2020

Výchovno-vyučovací proces podľa nových moderných postupov a metód (internetovú žiacku knižku, on-line zadávanie a riešenie úloh, cvičení),výučbu v odborných učebniach fyziky, chémie, informatiky, prírodopisu, hudobnej, regionálnej a technickej výchovy, školskú knižnicu.

Adresa

Pionierska 348/9, 
962 31  Sliač

Telefón

0904484583
0453810753

E-mail

zssliac@zssliac.sk

Webstránka

www.zssliac.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -