✔️ overené 21.06.2020

Vo výchovno – vzdelávacom procese vychádzame z kréda našej školy „S radosťou do školy aj zo školy“. Do edukatívneho procesu zavádzame prvky humanizmu s dôrazom na zmenu kvality komunikácie žiak – učiteľ.

Adresa

Školská 341/28 
962 33  Budča

Telefón

0455391223

E-mail

zsbudca@centrum.sk

Webstránka

sbudca.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -