✔️ overené 21.06.2020

Na výchovno-vzdelávací proces sa využíva 18 klasických tried, dve pomocné učebne, počítačová učebňa, jazykové laboratórium, chemické laboratórium, učebňa pre špecifickú prípravu dievčat, dielne, herňa ŠKD, knižnica s pripojením na internet, telocvičňa, posilňovňa, viacúčelové asfaltové ihrisko. Na vyučovanie športovej prípravy v hokejových triedach využívame dve kryté ľadové plochy.

Adresa

Petra Jilemnického 1813/1 
960 01  Zvolen

Telefón

0455330932
0911390140
0907844704

E-mail

skola@1zszv.sk

Webstránka

1zszv.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -