✔️ overené 21.06.2020

Cieľom edukácie v našej základnej škole je vytvárať u každého žiaka predpoklady pre celoživotné vzdelávanie. Tvoríme školu, ktorá poskytuje kvalitné vzdelávanie a ktorá merateľným spôsobom podporuje osobnostný rast každého dieťaťa.
Profilácia školy je určená vyhovujúcou centrálnou polohou, ktorá umožňuje rozvíjať špeciálne zameranie na rozvoj prírodovedného a matematického myslenia ( 5 tried v 5. – 9. ročníku ZŠ – t.j. 20 % žiakov ), na rozvoj IKT a jazykový variant výučby cudzieho jazyka od 1. ročníka ZŠ.

Adresa

Petra Jilemnického 1035/2 
960 01  Zvolen

Telefón

0917918375
0455330931

E-mail

sekretariat@3zs-zvolen.sk

Webstránka

3zs-zvolen.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -