✔️ overené 21.06.2020

Nižšie počty žiakov v triedach umožňujú učiteľom individuálny prístup ku každému žiakovi. Každý žiak má viac možností na precvičenie a upevnenie preberaného učiva. Všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami.Máme počítačovú učebňu, kde sa žiaci oboznamujú s prácou na počítačoch a s internetom nielen počas vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách v ŠKD alebo na krúžku.Kvalifikovaní pedagógovia zabezpečujú výučbu anglického jazyka už od prvého ročníka

Adresa

Trávniky 13 
962 37  Kováčová

Telefón

0910991090

E-mail

zssms.kovacova@gmail.com

Webstránka

zskovacova.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -