✔️ overené 21.06.2020

ZŠ so 4 ročníkmi prvého stupňa.Daltonské prvky vo vyučovaní,anglický jazyk a informatická výchova od 1.roč.,dramatická výchova 1 hod v každom roč.,T-ball,tenis,2oddelenia ŠKD, projekt Zelená škola.

Adresa

Stredisková 2735/5 
962 21  Lieskovec

Telefón

0455370227

E-mail

zwkladns@zslieskovec.edu.sk

Webstránka

zslieskovec.edu.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -