✔️ overené 8.08.2020

Gymnázium Ľudovíta Štúra je všeobecnovzdelávacia škola, ktorá svojim absolventom poskytuje úplné štvorročné vyššie sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Jedným z hlavných cieľov školy je predovšetkým príprava na štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania a na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach. V zmysle tohto cieľa škola vytvorila podmienky pre voľbu voliteľných predmetov tak, aby každý žiak mohol získať zručnosti podľa svojich záujmov a plánov do budúcnosti. V každom ročníku sa otvára jedna trieda so zameraním na informatiku a matematiku. Ostatné triedy sú všeobecnovzdelávacie. Avšak úplne všetci žiaci majú možnosť zvoliť si už od 3. ročníka skladbu voliteľných predmetov – prírodovedných, spoločenskovedných i jazykových – tak, aby sa dokonale pripravili na ďalšie vysokoškolské štúdium.

Adresa

Hronská 1467/3 
960 01  Zvolen

Telefón

0455333920

E-mail

podatelna@gymzv.sk

Webstránka

gymzv.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -