✔️ overené 25.07.2020

Absolvent školy má široké spoločensko-vedné poznatky, ktoré mu umožňujú plnohodnotne sa zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života ako plne kvalifikovaná pracovná sila. Počas štúdia získa nielen prehľad v spoločensko-vedných predmetoch, ale hlavne súčasné, aktuálne trendové odborné poznatky zo zvolených študijných a učebných odborov. Tieto sú utvrdzované a rozširované v rámci hodín OV, kde absolventi získajú potrebné odborné zručnosti a návyky, ktoré ich vyprofilujú na odborne kompetentnú a adaptabilnú silu na trhu práce v prostredí strojárskych a elektrotechnických firiem, v oblasti automobilového priemyslu i ako ekonomicko-administratívny aparát rôznych podnikov a inštitúcií.

Adresa

J. Švermu 1 
960 01  Zvolen

Telefón

0455330689

E-mail

sekretariat@sostzv.sk

Webstránka

www.sostzv.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -