✔️ overené 21.06.2020

Možnosť uplatnenia absolventov:

– profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách, štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej a praktickej prípravy,

riadenie malého a stredného podniku

– založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti a riadenie podnikovej činnosti,

– ďalšie štúdium na vysokej škole,ekonomického, príp. právnického smeru.

Adresa

Námestie mládeže 587/17 
960 01  Zvolen - Západ

Telefón

0455332418
0948132113

E-mail

skola.podnikaniazv@gmail.com

Webstránka

www.skolapodnikania.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -