✔️ overené 21.06.2020

Vzdelanie, ktoré poskytuje naše konzervatórium, je komplexné – zahŕňa všeobecnovzdelávacie predmety, cudzie jazyky, umelecko-teoretické predmety (napr. dejiny hudby, dejiny divadla, dejiny tanca, rozbor umeleckých diel), ale najmä umelecké predmety. Neodmysliteľnou súčasťou našich učebných osnov sú hodiny klasického, ľudového i moderného tanca, herectva, pantomímy, spevu, hry na hudobnom nástroji, moderovania, práce pred kamerou a s mikrofónom, zborového spevu, spevu alebo hry v kapele, hry v orchestri a podobne. Okrem prepojenia teórie s praxou zabezpečujeme svojim žiakom aj možnosť verejného vystupovania prostredníctvom našej internetovej televízie StredTV a Komorného divadla J. M. Pinku, bohaté možnosti kultúrneho a umeleckého vyžitia, zapájania sa do žiackych projektov a mimoškolských súťaží.

Adresa

J. Jesenského 42 
960 01  Zvolen

Telefón

0905618850

E-mail

info@pinkharmony.sk

Webstránka

www.pinkharmony.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -