✔️ overené 21.06.2020

Trojtriedna MŠ s celodennou starostlivosťou pre deti 2- 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Počas pobytu vonku deti chodia do záhrady materskej školy, kde sa nachádza pieskovisko, rôzne druhy preliezok, altánok, hojdačky a lavičky. Podľa podmienok chodia deti na prechádzky do okolia materskej školy. Pobyt detí v materskej škole je organizovaný tak, aby deti boli všestranne rozvíjané a vedené k samostatnosti.

Adresa

Lhenická 34 
962 33  Budča

Telefón

0455391172

E-mail

msbudca@gmail.com

Webstránka

www.msbudca.webnode.sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -