✔️ overené 21.06.2020

Komplexne vzdelávacie zariadenie zamerané na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch nielen v základnej príprave, ale i postsekundárnom odbornom vzdelávaní s možnosťou flexibilného využitia rôznych stupňov vzdelávania od trojročných učebných odborov ukončených záverečnou skúškou cez štvorročné až päťročné štúdium ukončené maturitnou skúškou s možnosťou zvyšovania a doplnenia si vzdelania formou nadstavbového a pomaturitného štúdia.
Škola bude poskytovať i odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania – rekvalifikačné kurzy, odborné semináre, doplnkové vzdelávanie pre profesné organizácie, živnostníkov, firmy i NÚP.

Adresa

Jabloňová 1351 
960 01  Zvolen

Telefón

0455333986
0455244457

E-mail

skola@soshotel.sk

Webstránka

www.soshotel.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -