✔️ overené 21.06.2020

Vzdelanie v odboroch : prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

Adresa

Sokolská 911/94 
960 01  Zvolen

Telefón

0455333214
0455366390
0455333097

E-mail

skola@dopravnazv.sk

Webstránka

www.dopravnazv.edupage.org

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -