✔️ overené 19.07.2020

Štúdium je organizované ako 4 – ročné pre absolventov základných škôl a konči maturitnou skúškou. Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Náplňou práce absolventa je zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej

sa začal realizovať v šk. roku 2001 – 2002. Štúdium je organizované ako 4 – ročné pre absolventov základných škôl a konči maturitnou skúškou. Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Náplňou práce absolventa je zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti .

Adresa

Jozefa Kozáčeka 4 
960 01  Zvolen

Telefón

0455203711

E-mail

szszv@szszv.eu

Webstránka

www.szszv.eu/sk

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -