✔️ overené 1.08.2020

Štúdium je zamerané na upevňovanie vedomostí a zručností z oblasti výtvarného umenia, na vlastnú originálnu tvorbu, kreativitu a umožňuje ľahšiu orientáciu študentov v oblasti súkromného podnikania a pri výbere vysokoškolského štúdia zameraného na dizajn a umeleckú tvorivosť. Študenti môžu získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, vzdelanie s umeleckou úrovňou, znalosť cudzích jazykov, zručnosti pri ovládaní grafických PC programov, sebavedomie a popri tom veľa zábavy a kreativity. Naučia sa byť samostatní, pripravení na podnikateľské aktivity, vyskúšajú si kreatívnu tvorbu, dizajn, získajú grafické a výtvarné cítenie, môžu byť úspešný v marketingu, v reklame, médiách.

Adresa

Môťovská cesta 8164 
960 01  Zvolen

Telefón

0455369199

E-mail

ssuszv@gmail.com

Webstránka

ssuszv.sk

Facebook

Navštíviť facebook

Otváracie hodiny

Pondelok: - 
Utorok: - 
Streda: - 
Štvrtok: - 
Piatok: - 
Sobota: - 
Nedeľa: -